• reichstag-324982_1280

  Skattesystemet i Tyskland

  Det nuværende tyske indkomstskattesystem er igennem flere år undergået væsentlige ændringer senest pr. 1.1.2005. Skattesystemet er gældende på hele det Tyske [...]
 • germany-1014376_1280
  Flere og flere danskere køber boliger i udlandet. Dette gælder også Tyskland. For danske statsborgere gælder der ingen begrænsninger i retten til at købe fast ejendom i Tyskland. Boligen kan købes i personligt regi eller i selskabsregi. Man [...]
 • pv-861662_1280
  Ved flytning fra Danmark er det muligt at få tilbagebetalt en del af registreringsafgiften på biler, hvis bilen afmeldes fra motorregistret og udføres fra Danmark. Det [...]
 • pensioner-998544_1280
  Beskatning af en person der er indsat som begunstiget i en udenlandsk livsforsikring, når ejeren af livsforsikringen var bosat i Danmark på dødsfaldstidspunktet. Dansk [...]

Snyd ikke dig selv i skat!

 Følg med i ændringer og nye skatte-muligheder her

 • dollar-544956_1280
  Avancer opnået ved salg af såvel Tyske, som udenlandske aktier er skattepligtige. Aktieavancer opnået ved salg af aktier ejet i mere end et år beskattes ikke. Dog bliver [...]
 • friends-1149841_1280
  Der gælder fælles EU-regler for indførsel af hunde og katte. Det betyder, at indførselskravene er ens i alle EU-landene, dog med udtagelse af Irland, Malte, Sverige og [...]