Arbejde i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver

arbejde i danmark for udenlandsk arbejdsgiver

Nu om dage er mulighederne for at arbejde hjemme i Danmark, selv om arbejdsgiveren er udenlandsk, større end nogensinde. Men ofte giver danske regler og administration grå hår i hovedet på den udenlandske arbejdsgiver. Af naturlige årsager er de ikke hjemme i vores skattesystem. For ikke at tale om i vores måde at håndtere social sikring.

Først og fremmest kan vi slå fat, at danske medarbejdere i et udenlandsk firma skal beskattes af deres løn med de almindelige danske skattesatser. Akkurat som hvis de havde modtaget lønnen fra en dansk registreret arbejdsgiver.

Derudover er der dog flere andre forhold, der skal tages stilling til for at sikre, at de danske regler for at have ansatte medarbejdere overholdes. Både arbejdsgiveren og den ansatte skal overholde de forpligtelser, der gælder på det danske arbejdsmarked. Og naturligvis skal det også sikres, at de rettigheder, der findes, er til rådighed.

Skal du udstationeres? Læs mere her…

Undgå problemer med en udenlandsk arbejdsgiver

Det er ikke helt så enkelt ,som mange tror, og det kan give problemer for både den ansatte og arbejdsgiveren, hvis reglerne ikke overholdes.

Når man er bosat i Danmark, gælder danske regler. En udenlandsk arbejdsgiver kan ikke aftale sig ud af dansk lovgivning. Desuden er det ikke så let at få overblik over, hvordan man skal forholde sig, da man skal tale med mange forskellige offentlige instanser for at få dette overblik.

Følgende forhold skal bl.a. afklares:

Skal arbejdsgiveren registreres i Danmark, og er det i mere end ét register?
Skal arbejdsgiveren betale skat i Danmark?
Skal arbejdsgiveren betale sociale bidrag i Danmark?
Skal arbejdsgiveren have en ansvarlig repræsentant i Danmark?
Skal der indgås en ansættelseskontrakt efter danske regler?
Skal medarbejderen betale dansk skat og evt. udenlandsk?
Skal medarbejderen selv selvangive sin indkomst i Danmark?
Skal medarbejderen betale sociale bidrag i Danmark fx Atp?

For både medarbejder og arbejdsgiver er det yderligere interessant, om det kan have økonomiske konsekvenser, hvis de nødvendige registreringer ikke er foretaget. Svaret er her, at det har økonomiske konsekvenser, og det kan have endda meget alvorlige konsekvenser, hvis de krævede registreringer ikke er foretaget.

Hvis du har brug for hjælp til at sikre, at både medarbejder og arbejdsgiver overholder de danske regler, er du velkommen til at kontakte Inwema på info@inwema.dk

Læs mere om hvem der står bag Dit Tyskland her…