• Skattesystemet i Tyskland

    Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det tyske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Tyskland? Du får status som bosat i [...]
  • Selvangivelsen 2020
    Fra mandag den 9. marts 2020 kan ca. 85 % af os se vores årsopgørelse for 2019 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan disse samtidig foretages elektronisk. Uofficielt vil det formentlig allerede [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Hvis du skal arbejde i Tyskland, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej [...]
  • Beskatningen af pensioner i Tyskland afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til [...]
  • Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra tyske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du fx [...]