Fejl i hvert tredje årsopgørelse med specielle forhold

fejl i årsopgørelser

Personer, der har specielle skatteforhold, skal holde et ekstra øje med årsopgørelsen for 2019.
– Det vores vurdering, at Skat laver fejl i cirka en tredjedel af selvangivelserne, og det er vel at mærke, selv om årsopgørelserne er indsendt både til tiden og i overensstemmelse med de danske skatteregler, siger skatterevisor, cand.jur. Hans Birkholm, Inwema ApS.

– Det er foruroligende mange, og tallet stiger endda år for år, siger Hans Birkholm, der hvert år gennemgår mange hundrede selvangivelser for mennesker, der har særlige skatteforhold. Det kan for eksempel være personer, der har været både fuldt og begrænset skattepligtige til Danmark i samme år eller personer, der i samme år har været skattepligtige i både Danmark og i udlandet.

10% har end ikke fået årsopgørelse fra Skat

-Vi må stærkt anbefale, at personer med specielle skatteforhold kigger deres selvangivelser meget nøje efter i sømmene eller får specialister til at gøre det, siger Hans Birkholm. Han tilføjer, at mange – skønsmæssigt 10% – end ikke har fået deres årsopgørelse for 2019 fra Skat per 1. oktober 2020, til trods for at indleveringsfristerne er blevet overholdt. Hans Birkholm gør samtidig opmærksom på misforholdet i forrentningen af skatterne: – Restskat for 2019 forrentes efter den 1. juli 2020 med 4%. Hvis restskatten betales for sent, er forrentningen 8,05% simpel årlig rente af gælden. Overskydende skat for 2019, der er tilbagebetalt før den 1. september 2020, forrentes med 0%. Hvis den overskydende skat imidlertid først tilbagebetales efter 1. september 2020, forrentes den med 0,4% per påbegyndt måned fra 1. september 2020, til tilbagebetalingen er sket. Indleveringsfristen for selvangivelsen for 2019 (også kaldet oplysningssedlen 2019) har for personer med almindelige lønindtægter og pensionsmodtagere været 1. maj 2020. For personer med specielle forhold har indleveringsfristen for selvangivelsen 2019 været udsat fra 1. juli 2020 til 1. september 2020.

Skal du udstationeres i Tyskland? Læs mere her

Hvad er bedst for dig?

Har du indkomster fra udlandet, erhvervsmæssig virksomhed, herunder boligudlejning eller andre komplicerede forhold eller bare mange skatterelevante transaktioner, kan der være grund til at få professionel hjælp, idet du ofte ved udarbejdelsen af selvangivelsen vil have valg, hvor det ikke særlig nemt at gennemskue, hvad der er bedst for dig.

Spørger man ind til årsopgørelserne hos myndighederne, vil man ofte konstatere, at det ikke er muligt at finde en person, der kan svare på de spørgsmål man har, hvorfor man sendes fra person til person, der i bedste fald kan svare på hver sit lille delområde.

Har du brug for hjælp til at udarbejde din selvangivelse og kontrollere din årsopgørelse, så kontakt Inwema på info@inwema.dk eller ring til os på 3169 3169. 

Vi tager udgangspunkt i din personlige situation, der jo især ved udlandsforhold ikke kan klares alene ved at bruge de danske interne skatteregler. Vi sætter os ind i situationen, hvilket ved udenlandsk indkomst ofte betyder, at der skal inddrages både danske og udenlandske skatteregler samt aftaler mellem landene. Det kræver manges års erfaring og opbygget viden samt dagligt arbejde hermed.