Pensionsmodtager i Tyskland

Beskatningen af pensioner i Tyskland afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Tyskland, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP  blive beskattet i Danmark, idet der er aftalt kildelandsbeskatning på disse mellem Tyskland og Danmark. I princippet kan Tyskland som bopælsland også beskatte de danske pensioner, men skal så give nedslag i den tyske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den tyske, vil der reelt ikke skulle betales skat i Tyskland af sådanne pensioner. Det er således lykkedes Danmark at lave en aftale, hvor pensionsmodtagere, der bosætter sig i  Tyskland med danske pensioner, typisk ikke skal betale skat af disse i Tyskland.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.